Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Powiat Włoszczowski bez przypadków koronawirusa, 303 osoby poddane kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Szef Obrony Cywilnej Powiatu Włoszczowskiego zawiadamia, że w dniu 30 marca 2020 r. – według stanu na godzinę 1000 – na terenie Powiatu Włoszczowskiego nie odnotowano przypadków koronawirusa. 303 osoby zostały poddane kwarantannie, w tym:

- 105 osób z terenu Gminy Włoszczowa, w tym 7 osób przebywa w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 83 osoby z terenu Gminy Krasocin, w tym 1 osoba przebywa w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 63 osoby z terenu Gminy Kluczewsko, w tym 2 osoby przebywają w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 31 osób z terenu Gminy Secemin;

- 10 osób z terenu Gminy Radków;

- 11 osób z terenu Gminy Moskorzew.

Powiat Włoszczowski bez przypadków koronawirusa, 314 osób poddanych kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Szef Obrony Cywilnej Powiatu Włoszczowskiego zawiadamia, że w dniu 29 marca 2020 r. – według stanu na godzinę 1000 – na terenie Powiatu Włoszczowskiego nie odnotowano przypadków koronawirusa. 314 osób zostało poddanych kwarantannie, w tym:

- 102 osoby z terenu Gminy Włoszczowa, w tym 7 osób przebywających w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 90 osób z terenu Gminy Krasocin, w tym 1 osoba przebywająca w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 71 osób z terenu Gminy Kluczewsko, w tym 2 osoby przebywają w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 30 osób z terenu Gminy Secemin;

- 10 osób z terenu Gminy Radków;

- 11 osób z terenu Gminy Moskorzew.

Powiat Włoszczowski bez przypadków koronawirusa, 279 osób poddanych kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Szef Obrony Cywilnej Powiatu Włoszczowskiego zawiadamia, że w dniu 28 marca 2020 r. – według stanu na godzinę 1000 – na terenie Powiatu Włoszczowskiego nie odnotowano przypadków koronawirusa. 279 osób zostało poddanych kwarantannie, w tym:

- 99 osób z terenu Gminy Włoszczowa, w tym 5 osób przebywających w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 72 osoby z terenu Gminy Krasocin, w tym 1 osoba przebywająca w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 67 osób z terenu Gminy Kluczewsko, w tym 2 osoby przebywają w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 26 osób z terenu Gminy Secemin;

- 6 osób z terenu Gminy Radków;

- 9 osób z terenu Gminy Moskorzew.

Powiat Włoszczowski bez przypadków koronawirusa, 242 osoby poddane kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Szef Obrony Cywilnej Powiatu Włoszczowskiego zawiadamia, że w dniu 27 marca 2020 r. – według stanu na godzinę 900 – na terenie Powiatu Włoszczowskiego nie odnotowano przypadków koronawirusa. 242 osoby zostały poddane kwarantannie, w tym:

- 83 osoby z terenu Gminy Włoszczowa, w tym 5 osób przebywających w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 67 osób z terenu Gminy Krasocin;

- 60 osób z terenu Gminy Kluczewsko;

- 21 osób z terenu Gminy Secemin;

- 2 osoby z terenu Gminy Radków;

- 9 osób z terenu Gminy Moskorzew.

OGŁOSZENIE

Powiększ zdjęcie

Informujemy, że w dniu 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500  odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego.

1,3 mln zł dla włoszczowskiego szpitala na walkę z koronawirusem

Powiększ zdjęcie

Szpital im. Jana Pawła II we Włoszczowie otrzymał 1,3 mln zł na walkę z koronawirusem. Fundusze pozwolą na zakup m. in.: środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących, a także wyposażenia i sprzętu medycznego. Zarząd Powiatu Włoszczowskiego i Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie serdecznie dziękują za przekazanie tych pieniędzy włoszczowskiej placówce.

Powiat Włoszczowski bez przypadków koronawirusa, 214 osób poddanych kwarantannie

Powiększ zdjęcie

Zgodnie z informacją udzieloną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie Starosta Włoszczowski – Szef Obrony Cywilnej Powiatu Włoszczowskiego zawiadamia, że w dniu 26 marca 2020 r. – według stanu na godzinę 900 – na terenie Powiatu Włoszczowskiego nie odnotowano przypadków koronawirusa. 214 osób zostało poddanych kwarantannie, w tym:

- 72 osoby z terenu Gminy Włoszczowa, w tym 5 osób przebywa w miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

- 60 osób z terenu Gminy Krasocin;

- 56 osób z terenu Gminy Kluczewsko;

- 17 osób z terenu Gminy Secemin;

- 2 osoby z terenu Gminy Radków;

- 7 osób z terenu Gminy Moskorzew.

Złamali zasady kwarantanny

Powiększ zdjęcie

Włoszczowscy policjanci ujawnili trzy przypadki złamania zasad kwarantanny, związanej z epidemią koronawirusa. Lekkomyślnością wykazało się trzech mieszkańców z powiatu włoszczowskiego. Grozić im może kara do 30 000 złotych.

Polecenie wojewody w sprawie działań informacyjnych

Powiększ zdjęcie

Wojewoda Świętokrzyski poleca burmistrzom, prezydentom miast zlecić podległym strażom miejskim funkcjonującym w województwie świętokrzyskim podejmowanie działań informacyjnych, między innymi z użyciem przenośnych środków powiadamiania (radiowozy, megafony), które w czasie obowiązywania stanu epidemii, będą zachęcały mieszkańców tychże jednostek do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w domu.

Polecenie wojewody w sprawie zamknięcia placówek edukacyjnych

Powiększ zdjęcie

W dniu 24 marca 2020 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał polecenie w sprawie zamknięcia placówek edukacyjnych w związku z epidemią COVID-19. Wojewoda poleca wszystkim organom administracji rządowej działającym w województwie świętokrzyskim i państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym w województwie świętokrzyskim od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. zawieszenie zajęć w żłobkach, klubach dziecięcych i w instytucjach dziennego opiekuna, dla których ww. podmioty są organami założycielskimi i prowadzącymi w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2020, poz.326).