„Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
8 lipca 2020
28 maja 2020 r. Powiat Włoszczowski podpisał umowę na realizację projektu p.n „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020„ (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Całkowita wartość projektu: 2 110 546,22 zł
Wartość dofinansowania z EU: 1 793 957,28 zł
Wkład własny: 316 588,94 zł

 

W dniu 29.09.2020 r. został podpisany aneks do umowy na realizację projektu p.n „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego” zwiększajacy dofinansowanie projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 204 961,37 zł
Wartość dofinansowania z EU: 1 874 216,98 zł
Wkład własny: 330 744,39 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-08
Data publikacji:2020-07-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:1565