„Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 lipca 2016

                         „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”

                          

                         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

 

31 maja 2016 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł z Powiatem Włoszczowskim umowę o przyznaniu pomocy na operację pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno”.

Operacja mająca na celu poprawę stanu sieci drogowej oraz ułatwienie dojazdu do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi powiatowej
nr 0227T w miejscowości Konieczno jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020.

 

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” prowadzi do osiągniecia celu szczegółowego tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

 

Przewidywane wyniki operacji: przebudowa drogi na odcinku 2,529 km.

Wartość całkowita operacji: 2 127 046,19 zł brutto.

Wysokość pomocy ze środków unijnych EFRROW: 1 339 85,00 zł

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-07-26
Data publikacji:2016-07-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3484