Z XVI sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 lutego 2020

W dniu 10 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego. Przed rozpoczęciem obrad odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Uczniowie włoszczowskich szkół otrzymali je z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza. W uroczystości brał również udział  Poseł na Sejm RP Bartłomiej Dorywalski.

Podczas sesji Rada Powiatu przyjęła:

-informację Starosty Włoszczowskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu i z pracy Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu

-sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Powiatu oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

-sprawozdanie Zarządu Powiatu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiatu Włoszczowski za 2019 rok

Radni podjęli również uchwały w sprawach:

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2020 - 2032,
 • zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok,
 • wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Włoszczowa,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Włoszczowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 635/1 o pow. 0,0721 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa w gminie Włoszczowa oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu "Wkrocz w przyszłość",
 • wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa dotyczącego projektu "Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych",
 • zmian w Statucie Powiatowego Centrum Oświaty we Włoszczowie,
 • zmieniająca uchwałę Nr XV/121/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 listopada 2019 r. - w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.- o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na 2020 r.)",
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji w sprawie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski,
 • udzielenia pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r.

Więcej informacji w BIP i w fororelacji z wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:476