„Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 listopada 2018

W dniu 24.05.2018 r. Powiat Włoszczowski podpisał z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowę Nr: 00015-6523.2-SW1310018/18 na dofinansowanie operacji pn.: „Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową”.

 

Wartość całkowita projektu: 184822,17 zł

Wartość dofinansowania: 146009,00 zł

Wkład własny Powiatu: 38813,17 zł

Projekt realizowany w ramach operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Operacja polegać będzie na przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 0247T w Łachowie, w wyniku której powstanie 305 mb utwardzonej ścieżki rowerowej prowadzącej w kierunku zbiornika wodnego Klekot. Kolejnym elementem operacji będzie utworzenie 5 miejsc przystankowych dla rowerzystów na szlaku "Lasami dookoła Włoszczowy" i na łączniku szlaku we Włoszczowie. W miejscach tych zamontowane zostaną drewniane konstrukcje z siedziskiem i tablicami edukacyjno – informacyjnymi.  Przy konstrukcjach na szlaku zostaną zamontowane również drewniane stojaki na rowery. Trzecim elementem operacji jest zainstalowanie Zielonej Ładowarki zasilanej panelami fotowoltaicznymi i urządzenie tzw. "Eko Przystanku dla rowerzystów". Urządzenie zamontowane będzie w pobliżu wypożyczalni rowerów przy Powiatowym Centrum Kulturalno - Rekreacyjnym we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42, umożliwiając szybkie naładowanie urządzeń mobilnych czy naprawę roweru w sytuacjach awaryjnych. Ten innowacyjny produkt wyposażony jest w stację naprawczą rowerów i samoobsługowy kompresor, posiada 10 miejsc do ładowania urządzeń mobilnych  (2 x indukcja, 4 x porty USB, 4 x porty z kablami samozwijającymi). Instrukcja obsługi napisana jest alfabetem Braille’a, posiada oświetlenie LED, audio przewodnik turystyczny o atrakcjach regionu włoszczowskiego. Dodatkowo ustawione zostaną ławki, stojak na rowery, kosze do segregacji odpadów, aby umożliwić podróżnym dłuższy i bardziej komfortowy postój czy wypoczynek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-22
Data publikacji:2018-11-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Świeboda
Liczba odwiedzin:2655